Loppukäyttäjä / ostaja – muoviprojektin henkilöille